Orthokine® a przewlekły ból barku

Orthokine® a przewlekły ból barku

Badanie skuteczności wstrzyknięć Orthokine® BCS (pod kontrolą USG) w przypadkach przewlekłego bólu barku (tendinopatia supraspinatus)

Podsumowanie

  • Znacząca poprawa bólu barku w Visual Analog Score (VAS) od 4 tygodnia do 24 tygodnia
  • Funkcja barku w Constant Shoulder Score (CSS): Znacząca poprawa w 24. tygodniu w porównaniu do pacjentów leczonych sterydami
  • Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych

Projekt badania

  • Randomizowane, kontrolowane badanie z podwójnie ślepą próbą (porównanie ze sterydami)

Zabiegi i dawkowanie

  • 2 ml Orthokine® ACS raz w tygodniu przez 4 tygodnie
  • 1 ml Betametazonu (Diprofos) raz w tygodniu przez 3 tygodnie i 1×1 ml roztworu soli fizjologicznej w 4 tygodniu

Liczba pacjentów i wskazania

  • 32 pacjentów z przewlekłym bólem barku (Ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego)

Czas trwania obserwacji

  • 6 miesięcy