Skuteczność dostawowych iniekcji Orthokine u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

W artykule opublikowanym w 2020 roku znaleźć można wyniki badania klinicznego oceniającego skuteczność dostawowych iniekcji Orthokine u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Streszczenie

 • Celem badania było zbadanie zdolności autologicznej kondycjonowanej surowicy [ACS] do zmniejszenia bólu i poprawy funkcjonalności stawów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego [OA]
 • Zrekrutowano 15 pacjentów z klinicznymi i radiologicznymi objawami choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
 • Każdy pacjent otrzymał 4 wstrzyknięcia ACS (Orthokine; orthogen, Dusseldorf, Niemcy) raz w tygodniu przez 4 tygodnie
 • Ocenę kliniczną i funkcjonalną przeprowadzono za pomocą:
  – skali bólu VAS
  – skali WOMAC
  – funkcjonalnej i klinicznej skali KSS
  przed pierwszym wstrzyknięciem, po tygodniu, po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach, po miesiącu i po sześciu miesiącach
 • Wykonano analizę statystyczną testem Wilcoxona Signed-Rank
 • Wyniki pokazują poprawę wszystkich skal oceny po 6 miesiącach obserwacji
 • Wyniki w skali VAS u wszystkich pacjentów zmniejszyły się o 35,8% (p = 0,00148)
 • Wyniki funkcjonalne w skali KSS poprawiłu się o 38,2% (p = 0,00148)
 • Wyniki kliniczne w skali KSS poprawiły się o 28,9% (p = 0,00236)
 • Wyniki w skali WOMAC uległy zmniejszeniu o 19,8% (p = 0,00188)
 • Zaobserwowano niewiele działań niepożądanych – najczęstszą dolegliwością był ból i obrzęk w kolejnych dniach po wykonaniu zastrzyku dostawowego
 • Tylko jeden pacjent zgłosił sztywność po wstrzyknięciu ACS

Wnioski: wyniki w połączeniu z wcześniejszymi badaniami w literaturze medycznej dotyczącymi ACS wykazują skuteczność tej terapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, wykazując pozytywny wpływ na ból i funkcję stawów bez znaczących skutków ubocznych

Wyniki badania na wykresach: